22. ročník Memoriálu Josefa Odložila

Termín: pondělí 8.6.2015

    Disciplíny 2015:

    Muži: 100m, 400m, 1500 m, 110 m přek., 400m přek., 3000 SC, výška, tyč, kladivo, koule

    Ženy: 800m, 100m přek., 400m přek., 3000/5000m, trojskok, oštěp
Partneři

Partneři
 
Memoriál Josefa Odložila | 17. ročník Memoriálu Josefa Odložila v Praze èeská spoøitelna èeská pošta hlavní mìsto praha èeský atletický svaz ÈEZ ÈD Cargo pražská plynárenská elektrowin fagor èezproka LANIKO casus direct mail Èeská televize kofola Radiožurnál